• a

مسیریاب:

از اینجا     یا ازتا شهر زنجان رود
ایران - استان زنجان - زنجان - از چمن سلطانیه و کوه های آق داغ
ایران - استان زنجان - زنجان

زنجان رود

زنجان رود
نوع محل: طبیعی
کشور: ایران
استان: زنجان
شهر: زنجان
آدرس: ایران - زنجان - زنجان - از چمن سلطانیه و کوه های آق داغ
این رودخانه که به «زنجان چای» نیز معروف است، از چمن سلطانیه و کوه های آق داغ سرچشمه می گیرد و پس ازگذشتن از بخش حومه زنجان و اراضی چایپاره، همراه رودخانه های محلی کوچک، در نزدیکی رجین به قزل اوزن می پیوندد. باغ های سرسبز و پربرکت زنجان چای، در طول مسیر این رودخانه، زمینه های بسیار مساعدی را جهت استفاده های تفرجگاهی فراهم آورده اند.