• a

مسیریاب:

از اینجا     یا ازتا شهر رودخانه قزل اوزن
ایران - استان زنجان - زنجان - حدفاصل کوه های تالش و رشته کوه های شمالی زنجان
ایران - استان زنجان - زنجان

رودخانه قزل اوزن

رودخانه قزل اوزن
نوع محل: طبیعی
کشور: ایران
استان: زنجان
شهر: زنجان
آدرس: ایران - زنجان - زنجان - حدفاصل کوه های تالش و رشته کوه های شمالی زنجان
این رود که یکی از مهم ترین رودخانه های ایران و شهرستان زنجان است ، از کوه های استان کردستان سرچشمه می گیرد و از راه قشلاقات افشار در حومه خدا بنده، وارد محدوده استان زنجان می شود. قزل اورزن در حدفاصل کوه های تالش و رشته کوه های شمالی زنجان به طرف مشرق جریان می یابد و در نزدیحی منجیل با دریافت آب « ‏هزار رود» شاهرود پرآب تر می شود و به طرف شمال با نام سفیدرود جریان می یابد وسر انجام به دریای مازندران سرازیر می شود. این رود در مسیر طولانی خود، با افزایش رطوبت وکاستن از سردی هوا، نقش مؤثری در رونق کشاورزی منطقه ایفا می نما ید. کناره های این رودخانه یکی از تفرجگاه های مهم استان محسوب می شود. هم جواری این رودخانه با جاده اصلی تهران _ تبریز، زمینه استفاده تفرجگاهی آن را افزایش داده است وکناره های آن، به هور پراکنده، مورد بهره برداری تفریحی قرار می گیرند. کشتزارها و باغ های سر سبز کناره های این رودخانه جلوه های بسیار زیبا یی را به نماش گذاشته اند.