• a

مسیریاب:

از اینجا     یا ازتا شهر منطقه حفاظت شده انگوران
ایران - استان زنجان - زنجان - انگوران
ایران - استان زنجان - زنجان

منطقه حفاظت شده انگوران

منطقه حفاظت شده انگوران
نوع محل: طبیعی
کشور: ایران
استان: زنجان
شهر: زنجان
آدرس: ایران - زنجان - زنجان - انگوران
منطقه انگوران که مساحت آن نزدیک به111 هزار هکتار است، از سال 1350 ‏منطقه حفاظت شده اعلام شده است. این منطقه، درگذشته زیستگاه بیش از هزار قوچ، میش، کل و بز بوده اما متأسفانه در سال های 1357 ‏و 1358 ‏عده ای سودجو و فرصت طلب، جانوران آن را به تاراج بردند. در حال حاضر، با تدوین برنامه های احیایی وحفاظتی، تعداد جانوران وحتی آن تا حدود قابل توجهی افزایش یافته است.