• a

مسیریاب:

از اینجا     یا ازتا شهر بقعه ملا حسن کاشی
ایران - استان زنجان - ابهر - ابهر - دو نیم کیلومتری جنوب شهر سلطانیه
ایران - استان زنجان - ابهر

بقعه ملا حسن کاشی

بقعه ملا حسن کاشی
نوع محل: زیارتی
تاریخ: قاجار
کشور: ایران
استان: زنجان
شهر: ابهر
آدرس: ایران - زنجان - ابهر - ابهر - دو نیم کیلومتری جنوب شهر سلطانیه
این بقعه در فاصله دو نیم کیلومتری جنوب شهر سلطانیه قرار گرفته است، این بقعه از نمای بیرونی هشت ضلعی و در نمای داخلی با ترکیب وتلفیق ایوان های جانبی به مربع تبدیل شده است ایوان های چهارگانه در طبقه همکف با دهلیز های زیبایی به یکدیگر مرتبط شده اند ایوان های کوچک که به دو طبقه تقسیم شده اندبا یک راه پله ارتباطی با ایوان های بزرگ در طبقه همکف مرتبط شده اند ،حاصل این ارتباط گنبد دو پوششه زیبایی است که بر هسته چهار گوش مرکزی جای گرفته است ،تزئینات داخلی مقرنس کاری گچی ،در دوره فتحعلی شاه قاجار صورت گرفته است در دو طرف ورودی این مجموعه ساختمانی مشتمل بر اتاقهای نگهبانی و سرایداری وجود دارد ، دیوار اتاقها از نمای بیرونی به طاق نماهایی تبدیل گردیده است و در وسط آن واژه های الله محمد و علی به خط کوفی معقل نوشته شده است ودر حاشیه طاقنماعبارت لا اله الا الله تکرار شده است