• a

مسیریاب:

از اینجا     یا ازتا شهر مجموعه غارهای داش کسن
ایران - استان زنجان - ابهر - 10کیلومتری جنوب شرقی سلطانیه، در نزدیکی روستای ویر
ایران - استان زنجان - ابهر

مجموعه غارهای داش کسن

مجموعه غارهای داش کسن
نوع محل: تاریخی
تاریخ: دوره ایلخانی
کشور: ایران
استان: زنجان
شهر: ابهر
آدرس: ایران - زنجان - ابهر - 10کیلومتری جنوب شرقی سلطانیه، در نزدیکی روستای ویر
این مجموعه در10 کیلومتری جنوب شرقی سلطانیه، در نزدیکی روستای ویر، از توابع همین بخش قرار گرفته است. این مجموعه در محوطه ای به شکل مستطیلی ناقص، به طول 400متر و عرض 50تا 300متر ، دیده می شود.

در درون این مجموعه، سه غارنسبتاًعمیق در دل کوه کنده شده است که کندکاری های زیبایی دارند. از نقش های این کنده کاری ها، می توان به دو تصویر اژدها که در مقابل یکدیگر به شکل قرینه حک شده اند و طول هر یک 5/3 است، اشاره کرد. درطرفین این این نقش ها ،محراب های زیبای نقش داری با طرح های اسلیمی،گل و بوته و مقرنس های سنگی کنده کاری شده اند. مجموعه آثار کنده کاری این محل، یادگار هنرمندان چینی است که ‏به فرمان اولجایتو از چین فراخوانده شده بودند.
‏بر اساس فرضیه ای، غارهای « ‏داش کسن» در دو دوره تاریخی جدا از هم مورد استفاده قرار گرفته است:در دوره نخستین، این غار نیایشگاه آپین مهرپرستی در عهد ساسانی بوده است ؛ اما از این دوره آثاری به جای نمانده است.دوره دوم که نقش های اژدها، برگ مو، پیچک و طرح های اسلیمی ، یادگار آن دوره است، به دوران فرمانروایی ایلخانان تعلق دارد. سنگ های سبز به کارگرفته شده در حصار ارگ سلطانیه، مطمئناً از محل تاریخی داش کسن (سنگ بر) بریده شده است. درنتیجه برش وانتقال سنگ، فضای لازم جهت کنده کاری و دخمه سازی در این محل فراهم شده و این مکان با اندکی تغییرات به آرامگاه تبدیل شده است. بنابراین ، محوطه تاریخی داش کسن را می توان در ردیف آرامگاه های دوره ایلخانی نیز طبقه بندی کرد.