• a

مسیریاب:

از اینجا     یا ازتا شهر مسجد جامع ابهر
ایران - استان زنجان - ابهر - ابهر
ایران - استان زنجان - ابهر

مسجد جامع ابهر

مسجد جامع ابهر
نوع محل: تاریخی
تاریخ: سال 90 ‏هجری سال 90
کشور: ایران
استان: زنجان
شهر: ابهر
آدرس: ایران - زنجان - ابهر - ابهر
این مجموعه در سال 90 ‏هجری به دستور محمدبن ابوبکرساخته شده است. این مسجد در دو قسمت غربی و شرقی خود، دو در دارد. درگذشته ، آب آن از فاصله 3 ‏فرسخی با یک آبراه ‏زیرزمینی آورده ‏می شد و از حوض وسط مسجد که دو- سه متر پایین تر است ، به صورت چشمه خارج می شد. در سال های اخیر، با توسعه و گسترش شهر و تخریب آبراه، آب مسجد قطع شد و هم اکنون در این مسجد از آب لوله کشی استفاده می شود.