• a

مسیریاب:

از اینجا     یا ازتا شهر روستای ویر
ایران - استان زنجان - ابهر - از توابع سلطانیه ابهر
ایران - استان زنجان - ابهر

روستای ویر

روستای ویر
نوع محل: تاریخی
کشور: ایران
استان: زنجان
شهر: ابهر
آدرس: ایران - زنجان - ابهر - از توابع سلطانیه ابهر
این روستا از توابع سلطانیه ابهر است و در یک منطقه کوهپایه ای واقع شده است. کوه « ‏کنگ دره» در دوکیلومتری جنوب شرقی ، وکوه «ساری داش» در دوکیلومتری جنوب غربی آن قرارگرفته است. آب وهوای روستا سرد وخشک است. این روستا، جایگاه یکی از قدیمی ترین غارهای استان و ایران ‏به نام غار «داش کسن» است. ضمناً مسجد روستا نیز از قدمت درخور توجهی برخوردار است.