• a

مسیریاب:

از اینجا     یا ازتا شهر شیرقلعه شهمیرزاد
ایران - استان سمنان - سمنان - سه کیلومتری شمال غربی شهمیرزاد درون دره
ایران - استان سمنان - سمنان

شیرقلعه شهمیرزاد

شیرقلعه شهمیرزاد
نوع محل: تاریخی
تاریخ: دوره قبل از اسلام قرن ششم و هفتم هجری
کشور: ایران
استان: سمنان
شهر: سمنان
آدرس: ایران - سمنان - سمنان - سه کیلومتری شمال غربی شهمیرزاد درون دره
بر فراز کوهی بلند و مرتفع آثار قلعه کهنه و قدیمی به چشم می خورد که به شیرقلعه یا قلعه شیخ چشمه سر معروف است . بناهای شیرقلعه را نیز می توان در ردیف قلاع سارو و یکی دیگر از آثار قبل از اسلام به شمار آورد که چندی از مهم ترین پناهگاههای اسماعیلیان ایران به خصوص قومس در قرن 6 و 7 هجری نیز بوده است .
در چهار زاویه آن چهار برج مدور به منظور دیدبانی ایجاد گردیده که قطر آنها تقریبا دو متر و ضخامت دیوارهای برج تقریبا نیم متر و ارتفاع آن از صخره های کوه بیش از دو متر است که مطمئنا در گذشته بیش از این بوده است . در حال حاضر از دیوارهای اصلی قلعه قسمت غربی و شمالی آن به جا مانده و قسمت شرقی و جنوبی نیمه ویران هستند .