• a

مسیریاب:

از اینجا     یا ازتا شهر قلعه لاسگرد
ایران - استان سمنان - سمنان - بین بقعه سید رضا و شمال کاروانسرای شاه عباسی لاسگرد
ایران - استان سمنان - سمنان

قلعه لاسگرد

قلعه لاسگرد
نوع محل: تاریخی
تاریخ: اشکانیان
کشور: ایران
استان: سمنان
شهر: سمنان
آدرس: ایران - سمنان - سمنان - بین بقعه سید رضا و شمال کاروانسرای شاه عباسی لاسگرد
این قلعه مستحکم با خشتهای خام بزرگ ساخته شده است و تا اواسط دوره قاجاریه پابرجا بوده و پس از این تاریخ رو به ویرانی نهاد . از اختصاصات حیرت انگیز آن یکی این است که جلو هر طبقه با الوارهای خشن ایوانی گذاشته و روی آن را هم با گل فرش کرده اند و از این ایوان لغزان که نرده ای برای جلوگیری از سقوط افراد ندارد پر از سوراخ و حفره است .