• a

مسیریاب:

از اینجا     یا ازتا شهر قلعه های سارو
ایران - استان سمنان - سمنان - در ده کیلومتری شمال شرقی سمنان در نقطه ای کوهستانی به نام سارو آثار دو قلعه به چشم می خورد .
ایران - استان سمنان - سمنان

قلعه های سارو

قلعه های سارو
نوع محل: تاریخی
تاریخ: دوره پیشدادیان و کیانیان
کشور: ایران
استان: سمنان
شهر: سمنان
آدرس: ایران - سمنان - سمنان - در ده کیلومتری شمال شرقی سمنان در نقطه ای کوهستانی به نام سارو آثار دو قلعه به چشم می خورد .
طرز ساختمان و انتخاب محل بنای این دو قلعه قابل توجه و در خور تحقیق می باشد . قلعه های مذکور که در دو طرف کلاته یا مزرعه سارو که چشمه سار طبیعی است واقع شده اند . قلعه شمالی (ساروی کوچک ) و قلعه جنوبی (ساروی بزرگ ) نامیده می شود . قلعه شمال بر اثر گذشت زمان و بروز سوانح طبیعی تا حدی ویران گردیده است .
قلعه جنوبی که بر روی قلعه بسیار بلندی شبیه گردکوه دامغان بنا شده بسیار محکم و تسخیرناپذیر است . به عقیده مورخان یکی از مهم ترین قلعه های دفاعی شرق ایران محسوب می شود . در چهار گوشه هر یک از قلعه های سارو برجهایی به منظور دیدبانی ساخته شده که بسیار جالب توجه و دیدنی است .