• a

مسیریاب:

از اینجا     یا ازتا شهر کافر قلعه سنگسر
ایران - استان سمنان - سمنان - جنوب شهر تاریخی سنگسر بر روی قله کوه
ایران - استان سمنان - سمنان

کافر قلعه سنگسر

کافر قلعه سنگسر
نوع محل: تاریخی
تاریخ: ایرانیان قبل از اسلام
کشور: ایران
استان: سمنان
شهر: سمنان
آدرس: ایران - سمنان - سمنان - جنوب شهر تاریخی سنگسر بر روی قله کوه
در جنوب سنگسر آثار قلعه ای بسیار کهن که از سنگ و گچ و ساروج احداث گردیده است دیده می شود و به نام کافر قلعه یا قلعه گبرها مربوط به ایرانیان قبل از اسلام بوده است . این قلعه مانند قلعه های دیگر کومش در سیر ادوار تاریخ مورد استفاده اقوام و طوایف مختلف قرار گرفته است . فرقه باطنیان (اسماعیلیان ایران) از این قلعه به عنوان پناهگاه مهم استفاده نموده اند .