• a

مسیریاب:

از اینجا     یا ازتا شهر چشمه شیخ ( چشمه سر)
ایران - استان سمنان - سمنان - شمال شهمیرزاد از شهرستان سمنان و در مسیر جاده شهمیرزاد-چاشم
ایران - استان سمنان - سمنان

چشمه شیخ ( چشمه سر)

چشمه شیخ ( چشمه سر)
نوع محل: طبیعی
کشور: ایران
استان: سمنان
شهر: سمنان
آدرس: ایران - سمنان - سمنان - شمال شهمیرزاد از شهرستان سمنان و در مسیر جاده شهمیرزاد-چاشم
این چشمه در شمال شهمیرزاد از شهرستان سمنان و در مسیر جاده شهمیرزاد-چاشم واقع است. مقدار آبدهی آن 60-50 لیتر در ثانیه است. که به مصرف باغات اطراف می رسد. هر ساله آب و هوای معتدل و مطبوع شهمیرزاد انبوهی از مسافران را از نقاط مختلف استان سمنان، مازندران و تهران به سوی خود جذب می کند. این مکان برای ساکنان شهرستان سمنان کاملا شناخته شده است و مورد استفاده وسیع گردشگاهی است.