• a

مسیریاب:

از اینجا     یا ازتا شهر چشمه معدنی شوراب
ایران - استان سمنان - سمنان - سمنان-شش کیلومتری جنوب شهر سرخه و در کنار روستای بیابانک
ایران - استان سمنان - سمنان

چشمه معدنی شوراب

چشمه معدنی شوراب
نوع محل: طبیعی
کشور: ایران
استان: سمنان
شهر: سمنان
آدرس: ایران - سمنان - سمنان - سمنان-شش کیلومتری جنوب شهر سرخه و در کنار روستای بیابانک
چشمه نمک دره یکی دیگر از چشمه هایی است که در شش کیلومتری جنوب شهر سرخه و در کنار روستای بیابانک قرار دارد. آب این چشمه از گنبد های نمکی جاریاست و مردم برای استفاده از آن در چاله هایی که اطراف آن را لایه های ضخیم نمک پوشانده است استحمام می کنند. میزان غلظت نمک آن به حدی است که هیچ عنوان نمی توان سر را به زیر آب فرو برد. مردم معتقدند که آب این چشمه برای درمان درد کمر و در پا مفید است.