• a

مسیریاب:

از اینجا     یا ازتا شهر آرامگاه شیخ حسن جوری
ایران - استان سمنان - شاهرود - شاهرود – 150 کیلومتری شاهرود، واقع در روستای کلاته میرعلم فیروزآباد حوا لی روستای فرومد
ایران - استان سمنان - شاهرود

آرامگاه شیخ حسن جوری

آرامگاه شیخ حسن جوری
نوع محل: تاریخی
کشور: ایران
استان: سمنان
شهر: شاهرود
آدرس: ایران - سمنان - شاهرود - شاهرود – 150 کیلومتری شاهرود، واقع در روستای کلاته میرعلم فیروزآباد حوا لی روستای فرومد
آرامگاه شیخ حسن جوری در 150 کیلومتری شاهرود، واقع در روستای کلاته میرعلم فیروزآباد حوا لی روستای فرومد است. این آرامگاه که متشکل از یک اتاق 4*3 وگنبد مدور روی آن است ، در قسمت شمالی شهر قدیمی جور قرار دارد و از خشت خام ساخته شده و عاری از هرگونه ‏پیرایه و تشریفات ظاهری است.
‏شیخ حسن جوری یکی از رهبران قیام سربداران از شاگردان شیخ خلیفه و از رهبران سیاسی مذهبی قرن هفتم هجری بود که به دست وجی الدین مسعود در سال 745 به شهادت رسید. وی که به عقل و درایت ممتاز بود، دوره مدرسه را با موفقیت به پایان رساند و به لقب مدرس مفتخر شد.
‏شیخ حسن شیفته موعظه های شیخ خلیفه بود و از القاب و تعلیمات سنی ها چشم پوشید و پس از مرگ غم انگیز استاد خود، به نیشابور رفت و به تبلیغ تعلیمات شیخ خلیفه سرگرم شد. در حوا لی مقبره شیخ حسن جوری ، بازمانده های شهر جور قرار دارد که آثار قلعه ها و برج و باروی آن ها، حکایت از عظمت گذشته این شهر با قدمتی در حدود 700 سال دارد.