• a

مسیریاب:

از اینجا     یا ازتا شهر قلعه میامی
ایران - استان سمنان - شاهرود - شاهرود – میامی
ایران - استان سمنان - شاهرود

قلعه میامی

قلعه میامی
نوع محل: تاریخی
کشور: ایران
استان: سمنان
شهر: شاهرود
آدرس: ایران - سمنان - شاهرود - شاهرود – میامی
در جنوب میامی نیز خرابه ای هست که طبق عقیده اهالی این خرابه در گذشته مرکز قصبه میامی بود و در زمان فتنه مفول خراب شد. قلعه اراکی چهار برجی نیز در قصبه میامی در بالای کوه میامی است که دروازه آن را از آجر ساخته اند و یک آب انبار بزرگ در میان آن است.
در جلو این قلعه که نزدیک به یکی از قله ها است، آثار تقریبا دویست خانه دیده می شود. همه راه های بین این قلعه و کوه مذکور را با سنگ بسته اند که کسی نتواند خود را به آن محل برساند.