• a

مسیریاب:

از اینجا     یا ازتا شهر چشمه آب معدنی اسکل آباد ‏
ایران - استان سیستان و بلوچستان - زاهدان - در مسیر جاده زاهدان – خاش ‏
ایران - استان سیستان و بلوچستان - زاهدان

چشمه آب معدنی اسکل آباد ‏

چشمه آب معدنی اسکل آباد ‏
نوع محل: طبیعی
آدرس: ایران - سیستان و بلوچستان - زاهدان - در مسیر جاده زاهدان – خاش ‏
این چشمه در مسیر جاده زاهدان – خاش در غرب کوه تفتان قرار دارد . فاصله مظهر چشمه از خاش تا دو راهی اسکل آباد 40 ‏کیلومتر و از دو راهی تا مظهر چشمه در حدود یک کیلومتر است . مظهر چشمه از شکاف سنگ های آهکی تغییر یافته به سنگ ‏شبه مرمر از زمین خارج می شود . نوع چشمه سیفونی است . بدین ترتیب که آب از خلل و فرج سنگ ها نفوذ نموده پس از ‏رسیدن به طبقات غیرقابل نفوذ به مرحله اشباع می رسد و در نتیجه به صورت جوشان به سطح زمین فوران می کند . این عمل ‏هر دو دقیقه یک بار به طور دایم تکرار می گردد . زمان جمع شدن آب 90 ثانیه و مدت فوران 30 ثانیه است . این چشمه در ‏اصطلاح محلی ( سمع قورقورک ) نامیده می شود . مردم عادی چنین تصور می کنند که چشمه در اثر صدای سوت فوران می ‏کند . فراوانی مواد معدنی چشمه در اثر نفوذ نزولات جوی و پدیده های ژئوشیمی است که در طبقات بین آب و سنگها حاصل ‏می شود . آب ضمن برخورد با طبقات غیر قابل نفوذ و در اثر فشار هیدروستاتیکی از زمین خارج می گردد . در اطراف چشمه ‏اسکل آباد کربنات کلسیم به صورت متورق رسوب کرده است . آب چشمه اسکل آباد در ردیف آبهای کلروسدیم ، سولفات ‏کلسیم همراه با منیزیم زیاد با واکنش قلیایی است . دمای آب 3/20 درجه سانتی گراد و آبدهی آن 2/0 لیتر در ثانیه است . ‏