• a

مسیریاب:

از اینجا     یا ازتا شهر زاهدان
ایران - استان سیستان و بلوچستان - زاهدان
ایران - استان سیستان و بلوچستان - زاهدان

زاهدان

یکی از شهر های کشور ایرانواقع در استان سیستان و بلوچستان

معرفی شهر زاهدان

شهر زاهدان که امروزه مرکز سیستان و بلوچستان است، سابقه چندانی ندارد . در اوایل پادشاهی فتحعلی شاه قاجار ، در محل زاهدان چاه آبی بود که راهزنان پس از حمله به کاروان‌ها و چپاول دارایی‌ آنان ، ساعتی یا شبی را در آنجا سپری می‌کردند . پیرامون این چاه جنگل‌های انبوهی از درختان تاغ و گز بود که اکنون اثری از آن نیست . در سال 1315 هجری قمری یکی از ساکنان آن محل ، کاریزی در آنجا حفر کرد و آبادی کوچکی به وجود آمد که « دزد آب» نام گرفت. چهارسال بعد ، متخصصان بلژیکی که در استخدام دولت ایران بودند ، جهت دایر کردن گمرگ خانه به دزد آب آمدند . از این زمان ، به تدریج بر وسعت و جمعیت دزدآب افزوده شد . از سال 1314 شمسی دزدآب به زاهدان تغییر نام یافت . اولین نشانه‌های شهرنشینی با احداث خط آهن از کویته پاکستان به زاهدان پدیدار شد و با توسعه‌های بعدی ، زاهدان امروزی به مرکز استان تبدیل شد. زاهدان شهر جدیدالاحداث است که بر سه راه کرمان به مشهد ، کرمان به چابهار و نزدیک مرز پاکستان و افغانستان واقع شده است .

مراکز مذهبی زاهدان

مسجد فیض الرحمان