• a

مسیریاب:

از اینجا     یا ازتا شهر برج لار ‏
ایران - استان سیستان و بلوچستان - زاهدان - در شرق تپه های چپو ‏
ایران - استان سیستان و بلوچستان - زاهدان

برج لار ‏

برج لار ‏
نوع محل: تاریخی
آدرس: ایران - سیستان و بلوچستان - زاهدان - در شرق تپه های چپو ‏
این برج در شرق تپه های چپو بر روی یک سطح مرتفع قرار گرفته و شبیه یک مناره است که آن را ( برج لار 9 نیز می گویند . ‏از فراز این برج جلگه های خاشرود و حدود دورتر آن در معرض دید نگهبانان و بینندگان قرار می گیرد . در گذشته های دور ‏چنان که جنگی روی می داد و یا خطری احتمالی بروز می کرد نگهبانان بر روی این برج آتش می افروختند . گفته می شود ‏مهاجمان به این سرزمین از جمله مغولان و دیگران از این راه وارد سیستان می شدند . ‏