• a

مسیریاب:

از اینجا     یا ازتا شهر آسياب بادي
ایران - استان سیستان و بلوچستان - زابل - 800 متری قلعه مچی در ناحیه حوضدار جنوب غربی شهرستان زابل
ایران - استان سیستان و بلوچستان - زابل

آسياب بادي

آسياب بادي
نوع محل: تاریخی
تاریخ: حدود 10 قرن پیش سال
آدرس: ایران - سیستان و بلوچستان - زابل - 800 متری قلعه مچی در ناحیه حوضدار جنوب غربی شهرستان زابل
در گذشته ای دور حدود 10 قرن پیش اختراع و پیدایش آسیاب بادی در سیستان این منطقه را زبانزد و شهره عالم نمود . به روایت مورخین و جغرافی نویسان آن روزگار آسیاب بادی از ایران و از راه افغانستان . هند . چین به اسپانیا و فرانسه و پرتغال رفت و تنها در ساخت آن تغییراتی حاصل شد . با این ابتکار سیستان که از آن به عنوان انبار غله کشور یاد می شد (به سرزمین آسیابهای بادی ) مشهور گشت . مسعودی درباره سرزمین آسیابهای بادی بیشتر سخن می گوید:سگستان . سیستان سرزمین شن و باد است . در آنجا باد آسیابها را به گردش در می آورد و آب را از رودخانه بالا می کشد و زمین ها با این آب آبیاری می شود . در هیچ نقطه جهان بیشتر از سیستان از باد استفاده نمی کنند .
استخری می نویسد در آنجا بادهای شدیدی می وزد به طوری که به واسطه این بادها آسیاب های ساخته شده با باد می گردد .
از جمله نقاطی که تاکنون بقایای آسیاب بادی در آن پابرجا است 800 متری قلعه مچی در ناحیه حوضدار جنوب غربی زابل که آثار تزیینات خشتی . جدار و نمای خارجی آن گویای هویت تاریخی آن است .