• a

مسیریاب:

از اینجا     یا ازتا شهر زابل
ایران - استان سیستان و بلوچستان - زابل
ایران - استان سیستان و بلوچستان - زابل

زابل

یکی از شهر های کشور ایرانواقع در استان سیستان و بلوچستان

معرفی شهر زابل

این شهرستان در قدیم سیستان و نیمروز خوانده می‌شد . محلی که امروزه زابل نامیده می‌شود ، پیش از آن زمین‌هایی با تپه‌هایی از ماسه‌های روان و رسوبات دریایی بود که قسمتی از آن در مسیر رودخانه قرار داشت . با کم شدن آب رودخانه بر وسعت خشکی‌های اطراف آن افزوده شد و با اتصال این منطقه به روستای حسین آباد ، آبادی بزرگی تشکیل گردید. بعدها تأسیس پادگان‌ نظامی بر اهمیت آن افزود . در سال 1314 شمسی بر طبق تصویب هیأت وزیران ، آن آبادی را زابل نامیدند و در سال 1316 شمسی به مرکز سیستان تبدیل شد . از ارتفاعات مهم این شهرستان کوه خواجه یا رستم است که در غرب زابل قرار دارد . در برابر این کوه تصویری از رستم پهلوان که گرزی دو سر در دست دارد ، نقش بسته است . در دامنه‌های جنوبی آن نیز ویرانه بناهای منسوب به دورة‌ اشکانیان به جا مانده که در زمان خود بسیار باشکوه بوده است . زابل امروزی شهری نسبتاً توسعه یافته و مجهز به انواع خدمات مورد نیاز جامعه شهری است .

مراکز مذهبی زابل

مسجد شاه علی ‏

نقاط فرهنگی زابل

موزه شهرستان زابل