• a

مسیریاب:

از اینجا     یا ازتا شهر قلعه مچي
ایران - استان سیستان و بلوچستان - زابل - 60 کیلومتری جنوب غربی شهرستان زابل بین شهر سوخته و تاسوکی سمت راست جاده زابل – زاهدان (در ناحیه حوضدار)
ایران - استان سیستان و بلوچستان - زابل

قلعه مچي

قلعه مچي
نوع محل: تاریخی
تاریخ: دوره صفویه تا قاجاریه
آدرس: ایران - سیستان و بلوچستان - زابل - 60 کیلومتری جنوب غربی شهرستان زابل بین شهر سوخته و تاسوکی سمت راست جاده زابل – زاهدان (در ناحیه حوضدار)
این بنا در عهد صفویه تا قاجاریه به عنوان مرکز حکمرانی خاندان رییسی از حاکمان محلی بوده از ویژگیهای معماری این بنا ایوان و گنبدهای رفیع و عظیم خشت و گلی منحصر به فرد و پلان مربع شکل آن با تزیینات ساده چلیپا و نیم ستونهای گلی است . مصالح به کار رفته در آن چینه و خشت است . این کاخ هر چند با توجه به عوامل جغرافیایی و سیاسی متروک شده است ولی همچنان به عنوان نماد هنر معماری خشت و چینه از دوران صفوی در دشت سیستان از منزلتی ویژه برخوردار است . در حال حاضر این اثر توسط میراث فرهنگی استان مورد مرمت و بازسازی قرار گرفته است .