• a

مسیریاب:

از اینجا     یا ازتا شهر موزه شهرستان زابل
ایران - استان سیستان و بلوچستان - زابل - کنسولگری سابق انگلیس خیابان مصطفی خمینی جنب بانک کشاورزی
ایران - استان سیستان و بلوچستان - زابل

موزه شهرستان زابل

موزه شهرستان زابل
نوع محل: فرهنگی
تاریخ: حدود 317 ه. ق سال سال 1368
آدرس: ایران - سیستان و بلوچستان - زابل - کنسولگری سابق انگلیس خیابان مصطفی خمینی جنب بانک کشاورزی
پس از گذشت زمان و تغییر و تحولات سیاسی – ساختمان کنسولگری انگلیس تبدیل به ساختمان مرکز بهداشت محیط شهرستان زابل می گردد و در سال 1368 به پیشنهاد معاونت امور بهداشتی استان این بنا به میراث فرهنگی استان سپرده می شود . این بنا در سال 1375 تبدیل به موزه محلی مردم شناسی شد و در آن نمونه پوشاک های مردم سیستان و قبر بازسازی شده از شهر سوخته و نمونه وسایل مورد استفاده مردم به نمایش گذاشته شده است . در کنار این مجموعه مرکز از اسناد و مدارکی از هویت و تاریخ سیستان برای استفاده محققین موجود است .