• a

مسیریاب:

از اینجا     یا ازتا شهر بقایای شهر زاهدان کهنه ‏
ایران - استان سیستان و بلوچستان - زابل - در بخش پشت آب زابل ‏
ایران - استان سیستان و بلوچستان - زابل

بقایای شهر زاهدان کهنه ‏

بقایای شهر زاهدان کهنه ‏
نوع محل: تاریخی
تاریخ: دوره تیموری ‏
آدرس: ایران - سیستان و بلوچستان - زابل - در بخش پشت آب زابل ‏
این آثار در بخش پشت آب زابل واقع شده و مربوط به دوره تیموری است . این محل بنا به روایتی محلی است که تیمور در ‏آنجا یک پای خود را از دست داد . ‏