• a

مسیریاب:

از اینجا     یا ازتا شهر قلعه بمپور
ایران - استان سیستان و بلوچستان - ایرانشهر - 24 کیلومتری غرب ایرانشهر در جوار شهر بمپور
ایران - استان سیستان و بلوچستان - ایرانشهر

قلعه بمپور

قلعه بمپور
نوع محل: تاریخی
تاریخ: دوران اشکانی و ساسانی سال 1233
آدرس: ایران - سیستان و بلوچستان - ایرانشهر - 24 کیلومتری غرب ایرانشهر در جوار شهر بمپور
بمپور یکی از شهرهای بسیار قدیمی بلوچستان و در مسیر لشکر اسکندر مقدونی قرار داشت . این قلعه از لحاظ ساختاری تقریبا شبیه به ارگ بم است . قدمت تاریخی آن به دوران اشکانی و ساسانی می رسد و نیز بقایای آثار دوره اسلامی در آن دیده می شود . از این قلعه به صورت مسکونی و دفاعی استفاده می شد . بمپور تا سال 1233 ش مرکز حکمرانی بلوچستان بود و جنگ های زیادی در آن رخ داده است . مرمت مجدد آن در دوره قاجاریه توسط حکام محلی صورت گرفته است . در سال 1307 قلعه به توپ بسته شد و خرابی های فراوانی به بار آمد . قلعه بدون دروازه و دارای دو برج است