• a

مسیریاب:

از اینجا     یا ازتا شهر ایرانشهر
ایران - استان سیستان و بلوچستان - ایرانشهر
ایران - استان سیستان و بلوچستان - ایرانشهر

ایرانشهر

یکی از شهر های کشور ایرانواقع در استان سیستان و بلوچستان

معرفی شهر ایرانشهر

این شهر در قسمت مرکزی بلوچستان در فاصله 365 کیلومتری زاهدان واقع شده است . ایرانشهر یکی از شهرهای قدیمی ایران است که قبلاً فهوه یا فهوج نامیده می‌شد . در « اوستا» از این شهر به نام « پیله » یا « پهره» نام برده شده است . معرب این دو کلمه فهره به معنای شهر بزرگ است که نشان می‌دهد این مکان در قدیم مرکزیت داشته و یکی از بزرگ‌ترین شهرهای بلوچستان و ایران بوده است . به همین جهت آن را همواره با پسوند شهر ذکر کرده‌اند.ایرانشهر در زمان حمله اسکندر ، منطقه‌ای آباد و سرسبز بود و مورخین ایرانی نوشته‌اند که اگر آب و علف و خرمای پهرگ به داد قشون اسکندر نرسیده بود ، حتی کسی زنده باقی نمی‌ماند . در زمان ناصرالدین شاه قاجار ، والی بلوچستان به دلیل آب و هوای خوب این منطقه قلعه‌هایی در آن ایجاد کرد . ایرانشهر با توجه به قدمت تاریخی و گسترش تدریجی به نمونه‌ای از شهر معاصر تبدیل شده است.

نقاط فرهنگی ایرانشهر

موزه ايرانشهر

,

موزه شهدا