• a

مسیریاب:

از اینجا     یا ازتا شهر کوه بزمان ‏
ایران - استان سیستان و بلوچستان - ایرانشهر - در شمال چاله جازموریان ‏
ایران - استان سیستان و بلوچستان - ایرانشهر

کوه بزمان ‏

کوه بزمان ‏
نوع محل: طبیعی
آدرس: ایران - سیستان و بلوچستان - ایرانشهر - در شمال چاله جازموریان ‏
این کوه در شمال چاله جازموریان قرار گرفته است و 3497 متر از سطح دریا ارتفاع دارد . امتداد آن از جانب غرب به رشته ‏جبال بارز در استان کرمان متصل می گردد . این کوهها چاله لوت را از جازموریان جدا می کنند . قلمرو کوه بزمان حدود 900 ‏کیلومترمربع وسعت دارد و بدنه آن از گدازه های آتشفشانی پوشیده شده است و شهر بزمان در دامنه جنوب شرقی آن قرار ‏دارد . ‏