• a

مسیریاب:

از اینجا     یا ازتا شهر رودخانه کارواندر ‏
ایران - استان سیستان و بلوچستان - ایرانشهر - این رودخانه از شعبات اصلی رودخانه بمپور است ‏
ایران - استان سیستان و بلوچستان - ایرانشهر

رودخانه کارواندر ‏

رودخانه کارواندر ‏
نوع محل: طبیعی
آدرس: ایران - سیستان و بلوچستان - ایرانشهر - این رودخانه از شعبات اصلی رودخانه بمپور است ‏
این رودخانه از شعبات اصلی رودخانه بمپور است که تا روستای کارواندر ، دارای آب جاری دایم است . مازاد آب آن در این محل ‏در بستر رودخانه فرو می رود و در پایین دست رودخانه به ویژه در اوایل دشت ایرانشهر ، بار دیگر از زیر زمین خارج و همراه ‏با چند شاخه کوچک به رود بمپور می پیوندد . ‏