• a

مسیریاب:

از اینجا     یا ازتا شهر رود بمپور‏
ایران - استان سیستان و بلوچستان - ایرانشهر - از ارتفاعات شرقی ایرانشهر سرچشمه می گیرد ‏
ایران - استان سیستان و بلوچستان - ایرانشهر

رود بمپور‏

رود بمپور‏
نوع محل: طبیعی
آدرس: ایران - سیستان و بلوچستان - ایرانشهر - از ارتفاعات شرقی ایرانشهر سرچشمه می گیرد ‏
بمپور از ارتفاعات شرقی ایرانشهر سرچشمه می گیرد و عامل اصلی فعالیت های کشاورزی در ناحیه ایرانشهر و بمپور است . با ‏ایجاد سد انحرافی بمپور در سالهای اخیر توجه زیادی به مسئله آبیاری دشت بمپور شده است . این رود پس از عبور از دشت ‏بمپور به دریاچه فصلی جازموریان می ریزد . این رودخانه 275 کیلومتر طول دارد و میانگین آبدهی سالانه آن 78 میلیون متر ‏مکعب در ایستگاه ورودی سد گزارش شده است . ‏