• a

مسیریاب:

از اینجا     یا ازتا شهر دره سرسبز رودخانه سرباز ‏
ایران - استان سیستان و بلوچستان - ایرانشهر - نزدیک ایرانشهر ‏
ایران - استان سیستان و بلوچستان - ایرانشهر

دره سرسبز رودخانه سرباز ‏

دره سرسبز رودخانه سرباز ‏
نوع محل: طبیعی
آدرس: ایران - سیستان و بلوچستان - ایرانشهر - نزدیک ایرانشهر ‏
این دره یکی از زیباترین نقاط طبیعی استان سیستان و بلوچستان است که در بعضی قسمتهای آن کوههای ماسه سنگی و تراش ‏های سخت به وجود آمده اند . در اغلب نواحی این دره وسیع و گاه بستر آن متجاوز از یک کیلومتر است . کف دره اکثرا از ‏گیاهان کهور ، زرشک ، زالزالک ، گز نسترن و توسکا پوشیده شده است و از نظر گذران اوقات فراغت یکی از کانونهای طبیعی ‏مهم استان به شمار می رود . ‏