• a

مسیریاب:

از اینجا     یا ازتا شهر چشمه اب گرم تنگ ‏
ایران - استان سیستان و بلوچستان - ایرانشهر - در غرب روستای تنگ از بخش بزمان (ایرانشهر) ‏
ایران - استان سیستان و بلوچستان - ایرانشهر

چشمه اب گرم تنگ ‏

چشمه اب گرم تنگ ‏
نوع محل: طبیعی
آدرس: ایران - سیستان و بلوچستان - ایرانشهر - در غرب روستای تنگ از بخش بزمان (ایرانشهر) ‏
این چشمه در غرب روستای تنگ از بخش بزمان از شکاف سنگهای آهکی از زمین خارج می شود . پیرامون چشمه آب گرم سنگ ‏های آتشفشانی جوام متعلق به دوره کواترنر (چهارم زمین شناسی) گسترش دارد . دمای آب این چشمه 37 درجه سانتی گراد و ‏میزان آبدهی آن یک لیتر در ثانیه می باشد . ‏