• a

مسیریاب:

از اینجا     یا ازتا شهر تنگ براق
ایران - استان فارس - سپیدان( اردکان) - سپیدان - شمال روستایی به همین نام در منطقه کامفیروز تقریبا روبروی آبشار مارگون
ایران - استان فارس - سپیدان( اردکان)

تنگ براق

تنگ براق
نوع محل: طبیعی
کشور: ایران
استان: فارس
شهر: سپیدان( اردکان)
آدرس: ایران - فارس - سپیدان( اردکان) - سپیدان - شمال روستایی به همین نام در منطقه کامفیروز تقریبا روبروی آبشار مارگون
آبادی تنگ براق که راه دسترسی به آن از دهستان سده می گذرد محلی مناسب برای جذب ایرانگردان است . این محل با جمعیتی اندک دارای آب آشامیدنی و قابل دسترسی مناسب است . بیشتر بازدیدکنندگان تنگ براق را مسافرانی از شهرهای شیراز . آباده . اقلید و اصفهان تشکیل می دهند . تنگ براق در شمال روستایی به همین نام در منطقه کامفیروز تقریبا روبروی آبشار مارگون قرار دارد . این تنگ محل عبور یکی از شاخه های اصلی آب سد درودزن است . منطقه مورد نظر به صورت دره ای عمیق و زیبا بین دیوارهای صخره ای قرار دارد و قسمت انتهایی آن بن بست است . در دیواره صخره سمت چپ تنگ غاری زیبا پدید آمده است که منشا آهکی دارد و از سقف آن آب به صورت قطرات باران به کف غار می ریزد . دیواره و سقف غار پوشیده از خزه است . ارتباط شیراز با تنگ براق از سه طریق امکان دارد:
1 - از طریق منطقه کامفیروز با عبور از دشت کامفیروز و مناطق جنگلی امتداد جاده خاکی . این منطقه با دو بلوک کمهر و کاکان و سرحد چهاردانگه متصل می شود . بعد از روستای تنگ براق جاده بن بست است .
2 - از طریق جاده سپیدان – کمهر و کاکان و چوبخله که راه ارتباطی مناسبی دارد .
3 - از طریق راه ارتباطی سرحد چهاردانگه که این جاده به شهرستانهای اقلید . آباده و در نهایت به جاده اصلی شیراز – اصفهان مرتبط می شود . این مسیر امکان دسترسی شهرستانهای شمالی و شمال شرقی فارس و استانهای مجاور را به این منطقه میسر می سازد . داخل تنگ براق به دلیل شیب زیاد و زمین ناهموار امکان برقراری تاسیسات گردشگاهی متمرکز وجود ندارد .