• a

مسیریاب:

از اینجا     یا ازتا شهر سپیدان( اردکان)
ایران - استان فارس - سپیدان( اردکان)
ایران - استان فارس - سپیدان( اردکان)

سپیدان( اردکان)

شهر سپیدان( اردکان)
پبش شماره: 0712722
ارتفاع از سطح دریا: 2,240
جمعیت: 17,848 متر
بناهای تاریخی:گردشگاه چله گاه

یکی از شهر های کشور ایرانواقع در استان فارس

معرفی شهر سپیدان( اردکان)

مرکز شهرستان سپیدان یا بیضا، اردکان است. اردکان در لغت به معنی نوعی از جدول‌ها و اشکال نجومی است. واژه «ارد» را قهر و غضب نیز معنی کرده‌اند و «کان» به معنای معدن است،‌ گفته می‌شود که اهالی آنجا شورشگر و جنگجو بودند.اردکان از حوادث روزگار در امان نماند، حملات افغان‌ها در زمان افشاریه و یورش‌های ایلات بویراحمد در دو قرن پیش، خرابی‌های بسیاری در این شهر به بار آورد. پنجاه سال پیش نیز سیل این شهر را نیمه ویران کرد.

بناهای تاریخی سپیدان( اردکان)

گردشگاه چله گاه

جاذبه های تفرحی سپیدان( اردکان)

گردشگاه تنگ تیزآب

,

گردشگاه و سایت اسکی سپیدان