• a

مسیریاب:

از اینجا     یا ازتا شهر رودخانه مارگان
ایران - استان فارس - سپیدان( اردکان) - سپیدان - از کوههای رنج سرچشمه می گیرد
ایران - استان فارس - سپیدان( اردکان)

رودخانه مارگان

رودخانه مارگان
نوع محل: طبیعی
کشور: ایران
استان: فارس
شهر: سپیدان( اردکان)
آدرس: ایران - فارس - سپیدان( اردکان) - سپیدان - از کوههای رنج سرچشمه می گیرد
این رودخانه که از کوههای رنج سپیدان سرچشمه می گیرد از شاخه های رودخانه کر است . رود مارگان پس از پیوستن به چند شاخه دیگر در خارج از شهرستان سپیدان رودخانه کر را تشکیل می دهد . آبشار این رودخانه یکی از معروف ترین آبشارهای ایران و جهان است .