• a

مسیریاب:

از اینجا     یا ازتا شهر گردشگاه تنگ تیزآب
ایران - استان فارس - سپیدان( اردکان) - سپیدان - تنگ تیزآب در فاصله 20 کیلومتری شمال غرب
ایران - استان فارس - سپیدان( اردکان)

گردشگاه تنگ تیزآب

گردشگاه تنگ تیزآب
نوع محل: تفریحی
کشور: ایران
استان: فارس
شهر: سپیدان( اردکان)
آدرس: ایران - فارس - سپیدان( اردکان) - سپیدان - تنگ تیزآب در فاصله 20 کیلومتری شمال غرب
تنگ تیزآب در فاصله 20 کیلومتری شمال غرب سپیدان واقع شده و گذرگاه یکی از شعبه های رودخانه بشار است که از کوههای سپیدان و یاسوج سرچشمه می گیرد . این رودخانه دائمی آبی شیرین دارد و مورد استفاده شرب و کشاورزی است . گونه های مختلف ماهیان بومی نیز در آن دیده می شوند . تنگ تیزآب از پوشش جنگلی مناسب برخوردار است و درختان آن را بیشتر بنه . بادام . بلوط و بید تشکیل می دهند . تنوع گونه های درختی و عبور یک رودخانه دائمی از جمله ویژگیهای این منطقه اند . تنگ تیزآب تابستانهای خنک و خوش آب و هوا و زمستانهای سرد دارد . این منطقه با آن که امکانات گردشگاهی مناسب ندارد در فصل تابستان مورد استفاده بسیاری از بازدیدکنندگان که از راههای دور و نزدیک به این منطقه مسافرت می کنند قرار می گیرد . طبیعت کوهپایه ای توام با پوشش جنگلی و رودخانه دائمی منظره ای زیبا را در دل تنگ تیزاب به وجود آورده و جاذبه های این گردشگاه را فزونی بخشیده است . مدخل تنگ تیزاب در مجاورت جاده آسفالته سپیدان – یاسوج قرار دارد . فاصله شیراز تا این محل در حدود 90 کیلومتر است . راه کوهستانی ممسنی – شپیدان از کنار این تنگ عبور می کند . هم اکنون در بهار به ویژه در مدخل ورودی این تنگ چادرهایی برای اقامت بازدیدکنندگان نصب شده است که مورد استفاده قرار می گیرد .