• a

مسیریاب:

از اینجا     یا ازتا شهر گردشگاه و سایت اسکی سپیدان
ایران - استان فارس - سپیدان( اردکان) - شهرستان سپیدان
ایران - استان فارس - سپیدان( اردکان)

گردشگاه و سایت اسکی سپیدان

گردشگاه و سایت اسکی سپیدان
نوع محل: تفریحی
کشور: ایران
استان: فارس
شهر: سپیدان( اردکان)
آدرس: ایران - فارس - سپیدان( اردکان) - شهرستان سپیدان
این سایت که در شهرستان سپیدان واقع شده یکی از ارزشمندترین نقاط مناسب برای ایجاد و استقرار و راه اندازی تاسیسات ورزش های کوهستانی به ویژه اسکی است . سایت در حال حاضر فاقد امکانات و تسهیلات برای پذیرایی از بازدیدکنندگان و علاقه مندان ورزش های کوهستانی است .