• a

مسیریاب:

از اینجا     یا ازتا شهر باغ گلشن
ایران - استان فارس - شیراز - منتهی الیه خیابان عفیف آباد
ایران - استان فارس - شیراز

باغ گلشن

باغ گلشن
نوع محل: تاریخی
تاریخ: حدود 486 سال
کشور: ایران
استان: فارس
شهر: شیراز
آدرس: ایران - فارس - شیراز - منتهی الیه خیابان عفیف آباد
این باغ در منتهی الیه خیابان عفیف آباد واقع شده است .حدود 127 هزار متر مربع مساحت دارد و از زیباترین باغ های تاریخی شیراز است . باغ گلشن در عصر صفویه از باغ های آباد و مهم شیراز به شمار می آمد و گردشگاه حکمرانان و پادشاهان بود.

عمارت دو طبقه وسط باغ,آب نماها و زیرزمین های کاشی کاری شده از دیدنی های این باغ هستند. مالکیت این باغ هم اکنون در دست وزارت دفاع می باشد و به حوزه نظامی تبدیل شده است. عمارت,چاپخانه و حمام ابن باغ بسیار جذاب ودیدنی است .