• a

مسیریاب:

از اینجا     یا ازتا شهر باغ و پارك سعدي
ایران - استان فارس - شیراز - شیراز - روبروی باغ جهان نما,
ایران - استان فارس - شیراز

باغ و پارك سعدي

باغ و پارك سعدي
نوع محل: تفریحی
تاریخ: قاجاریه
کشور: ایران
استان: فارس
شهر: شیراز
آدرس: ایران - فارس - شیراز - شیراز - روبروی باغ جهان نما,
روبروی باغ جهان نما,باغی مصفا با یک عمارت قدیمی از آثار حسینعلی میرزا,فرزند فتحعلی شاه وجود دارد که حوض بزرگ آب وحجاری های ازاره جلو عمارت آن به سبک قدیم حفظ شده است . باغ کنونی قسمت کوچکی از باغ اصلی قدیمی است .