• a

مسیریاب:

از اینجا     یا ازتا شهر باغ هفت تن
ایران - استان فارس - شیراز - سه راهی بلوار هفت تنان
ایران - استان فارس - شیراز

باغ هفت تن

باغ هفت تن
نوع محل: تاریخی
تاریخ: حدود 260 سال
کشور: ایران
استان: فارس
شهر: شیراز
آدرس: ایران - فارس - شیراز - سه راهی بلوار هفت تنان
یکی دیگر از بناهای کریم خان زند باغ مصفایی است در دامنه کوه چهل مقام به نام هفت تنان( در زبان عامه مردم هفت تن نامیده می شود) .
بقعه هفت تن در سه راهی بلوار هفت تنان می باشد که در سمت غرب این بقعه آرامگاه شاه شجاع مظفری به فاصله ای حدود 50 متر و در سمت شمال آن تخت ضرابی در سینه کش کوه و در جنوب آن به فاصله 200 متر بقعه چل تن قرار دارد.
علت نامگذاری این آرامگاه به هفت تنان این است که قبرهای هفت نفر از عارفان و درویشان قرنهای گذشته در وسط حیاط آن قرار دارد.
عمارت اصلی باغ در شمال حیاط قرار دارد ودر جلوی آن حوضی از جنس سنگ ساخته شده که در قدیم با آب رکن آباد پر می شده است.
دو ستون سنگی یک تکه که از کارهای بی نظیر کریم خان زند می باشد در جلو ایوان سقف چوبی و مسطح آن را نگه می دارد. در طاقجه های بالایی این ایوان پنج نقاشی زیبا به وسیله رنگ روغن بر روی گچ انجام شده که کار "آقا صادق" نقاش چیره دست روزگار زندیه است وآنها را میتوان از شاهکارهای نقاشی دوره زندیه دانست.
این بنا تا چند سال پیش خانقاه درویش ها و مرتاضان بوده، اکنون چند سالی است که به موزه سنگ تبدیل شده و نمونه هایی ازسنگهای تاریخی و کتیبه های قدیمی در آن نگهداری می شود.