• a

مسیریاب:

از اینجا     یا ازتا شهر بازار نو شیراز
ایران - استان فارس - شیراز - جانب دروازه اصفهان – شیراز و در امتداد بازار وکیل
ایران - استان فارس - شیراز

بازار نو شیراز

بازار نو شیراز
نوع محل: تاریخی
تاریخ: حدود 1314 ه. ق سال سال 1314
کشور: ایران
استان: فارس
شهر: شیراز
آدرس: ایران - فارس - شیراز - جانب دروازه اصفهان – شیراز و در امتداد بازار وکیل
یکی دیگر از وزیران فارس که در شیراز بازاری از خود به یادگار گذاشته میرزا اشرف یوسف شرفی مازندرانی است . این بازار در جانب دروازه اصفهان – شیراز و در امتداد بازار وکیل احداث شده است . این بازار یادگار سال 1314 ه. ق است ولی از اواخر دوره قاجار به بازار نو معروف شده است