• a

مسیریاب:

از اینجا     یا ازتا شهر بازار وکیل
ایران - استان فارس - شیراز - محله (درب شاهزاده) جنب مسجد جامع وکیل
ایران - استان فارس - شیراز

بازار وکیل

بازار وکیل
نوع محل: تاریخی
تاریخ: زندیه
کشور: ایران
استان: فارس
شهر: شیراز
آدرس: ایران - فارس - شیراز - محله (درب شاهزاده) جنب مسجد جامع وکیل
این بازارکه در محله (درب شاهزاده) جنب مسجد جامع وکیل واقع شده مشتمل بر یک رشته حجره های شمالی – جنوبی و یک رشته شرقی – غربی است که در وسط بازار به خاطر یک (چهار سویی) چهار سوق بلند و بزرگ و وسیع بر یکدیگر عمود شده و پنج در بزرگ دارند . راسته شمالی – جنوبی بازار از دو جناح ترکیب شده و در هر جناح 41 زوج مغازه وسیع ساخته اند . در مشرق و مغرب جناح شمالی آن کاروانسراهای روغنی . احمد . گمرک و ضرابخانه ساخته شده است که هر یک از آنها حجره های متعدد دارند .
راسته شرقی – غربی نیز دارای دو جناح است که جناح شرقی آن با 19 زوج مغازه (بازار علاقه بندان ) و جناح غربی آن با 10 زوج مغازه (بازار ترکش دوزها) نامیده می شود . به موازات بازار ترکش دوزها بازاری دیگر به نام (بازار شمشیرگرها) وجود دارد که این بازار نیز دارای 11 زوج مغازه است . در بازار شمشیرگرها سرای دیگری وجود داشته که آن را (کاروانسرای فیل) می نامیده اند . از ویژگی این بازار می توان به زیبایی و معماری خیره کننده . عرض زیاد . وسعت و تاق های ضربی مرتفع آن که به منظور تهویه هوا ساخته شده است اشاره کرد . این تاق های ضربی هوای بازار را در زمستان گرم و در تابستان خنک نگه می دارند . افزون بر این دریچه هایی که در زیر سقف آنها ساخته شده است هوا و نور کافی بازار را تامین می کنند .
در چهار سوق بازار وکیل روی یک هشتی بزرگ . تاق ضربی بسیار وسیع و مرتفعی ساخته اند که از شاهکارهای معماری به شمار می رود و با اینکه تا کنون متجاوز از دویست سال از عمر آن می گذرد کوچکترین شکافی برنداشته است . در حال حاضر بازار وکیل شهر شیراز بر اثر امتداد خیابان کریم خان زند به دو قسمت تقسیم شده است .