• a

مسیریاب:

از اینجا     یا ازتا شهر حمام باغ نشاط
ایران - استان فارس - شیراز - درضلع شمالی باغ نشاط(ضلع شمالی پل عباسی)
ایران - استان فارس - شیراز

حمام باغ نشاط

حمام باغ نشاط
نوع محل: تاریخی
تاریخ: حدود 486 سال
کشور: ایران
استان: فارس
شهر: شیراز
آدرس: ایران - فارس - شیراز - درضلع شمالی باغ نشاط(ضلع شمالی پل عباسی)
درضلع شمالی باغ نشاط,حمام قصر که احتمالا“ همزمان با آن بنا شده است قرار دارد.نقاشی های دیوارهای آن با ظرافتی خاص ترسیم شده اند و اینک نیازمند باز سازی و مرمت می باشند .