• a

مسیریاب:

از اینجا     یا ازتا شهر آرامگاه مشرقین
ایران - استان فارس - شیراز - شیراز - نزدیکی آرامگاه خواجو در شیراز در تنگ الله اکبر در غار
ایران - استان فارس - شیراز

آرامگاه مشرقین

آرامگاه مشرقین
نوع محل: تاریخی
تاریخ: قرن نهم
کشور: ایران
استان: فارس
شهر: شیراز
آدرس: ایران - فارس - شیراز - شیراز - نزدیکی آرامگاه خواجو در شیراز در تنگ الله اکبر در غار
در نزدیکی آرامگاه خواجو در شیراز در تنگ الله اکبر غاری قرار دارد که در گذشته جایگاه عبادت و ریاضت عارفان بوده است . در برابر غار مقبره خواجه عمادالدین محمود وزیر معروف شاه شیخ اسحاق اینجو (743- 754 ه. ق) قرار دارد .سنگ قبر آن به رنگ مایل به سرخ از آثار قرن نهم است و حاوی کتیبه ای است که نام دوازده امام در اطراف آن حک شده است .