• a

مسیریاب:

از اینجا     یا ازتا شهر بقعه چهل تنان
ایران - استان فارس - شیراز - جنوب بلوار هفت تنان و شرق باغ جهان نمای
ایران - استان فارس - شیراز

بقعه چهل تنان

بقعه چهل تنان
نوع محل: تاریخی
تاریخ: دوره کریم خان زند
کشور: ایران
استان: فارس
شهر: شیراز
آدرس: ایران - فارس - شیراز - جنوب بلوار هفت تنان و شرق باغ جهان نمای
در جنوب بلوار هفت تنان و شرق باغ جهان نمای شیراز تکیه چهل تنان قرار دارد که از بناهای دوره کریم خان زند است و در محوطه آن 40 سنگ قبر کوچک که متعلق به 40 درویش بود دیده می شود . در این تکیه قبور چند تن از بزرگان شیراز نیز وجود دارد که معروف ترین آنها شیخ ابو اسحاق شیرازی معروف به (بسحاق اطعمه ) می باشد .