• a

مسیریاب:

از اینجا     یا ازتا شهر دروازه قرآن
ایران - استان فارس - شیراز - شیراز - مسیر وسط تنگ الله اکبر
ایران - استان فارس - شیراز

دروازه قرآن

دروازه قرآن
نوع محل: تاریخی
تاریخ: دوره سلطنت دیالمه سال 1316
کشور: ایران
استان: فارس
شهر: شیراز
آدرس: ایران - فارس - شیراز - شیراز - مسیر وسط تنگ الله اکبر
در مسیر وسط تنگ الله اکبر دوره سلطنت دیالمه اصلاحاتی به عمل آمده و پاسگاهی ایجاد شده بود . در مدخل تنگ تاق مرتفعی را احداث کرده بودند ولی کریم خان زند دروازه مذکور را که رو به انهدام می رفت مرمت کرده و در طرفین آن هم تاقهایی برای اتراق محافظین و ما مورین بنا کرد و بر بالای تاق مزبور اطاق کوچکی ساخت و در آن یک قرآن خطی بزرگ قرار دادتا مسافرین از برکت عبور از زیر قرآن مجید از گزند حوادث مصون مانده و به سلامت به مقصد برسند . از این رو آن را (تاق قرآن ) نامیدند . در سال 1316 ش در جریان توسعه راه کلیه بناهای قدیمی تخریب شد . در سال 1327 به همت حسین ایگار اعتمادالتجار تاق قرآن دوباره بازسازی شد و قرآنی بر بالای آن قرار گرفت و به (دروازه قرآن ) مشهور شد . در سالهای بعد قرآنی که در بالای تاق قرار داشت سر از موزه پاریس درآورد و با توسعه راه شیراز به تهران دروازه قرآن در سمت غرب این راه قرار گرفت . این دروازه یکی از دیدنیهای مشهور استان فارس و شهر شیراز است و اشتهار ملی و جهانی دارد.