• a

مسیریاب:

از اینجا     یا ازتا شهر گردشگاه چاه مسکی
ایران - استان فارس - شیراز - در ابتدای دشت چاه مسکی و در فاصله 30 کیلومتری
ایران - استان فارس - شیراز

گردشگاه چاه مسکی

گردشگاه چاه مسکی
نوع محل: طبیعی
کشور: ایران
استان: فارس
شهر: شیراز
آدرس: ایران - فارس - شیراز - در ابتدای دشت چاه مسکی و در فاصله 30 کیلومتری
این منطقه در ابتدای دشت چاه مسکی و در فاصله 30 کیلومتری شیراز قرار دارد و دسترسی به آن از طریق جاده شیراز – مرودشت میسر است . وسعت کنونی این گردشگاه در حدود 30 هکتار است که به لحاظ چشم اندازهای طبیعی و آب و هوای مناسب از فضایی مطلوب برخوردار است . در این گردشگاه علاوه بر استفاده از امکانات بازدید از حیات وحش می توان از نمایشگاه عکس های گونه های پرندگان و پستانداران نادر و همچنین از گونه های جانوری تاکسی درمی (خشک شده) شده بازدید کرد .