• a

مسیریاب:

از اینجا     یا ازتا شهر تکیه هفت تنان
ایران - استان فارس - شیراز - شیراز - دامنه کوه چهل مقام
ایران - استان فارس - شیراز

تکیه هفت تنان

تکیه هفت تنان
نوع محل: تاریخی
تاریخ: دوره کریم خان زند
کشور: ایران
استان: فارس
شهر: شیراز
آدرس: ایران - فارس - شیراز - شیراز - دامنه کوه چهل مقام
در دامنه کوه چهل مقام باغچه ای است که کریم خان زند عمارتی بسیار زیبا را در آن احداث کرده است . این عمارت شامل ایوان بلند است که دو ستون سنگی یکپارچه بسیار بلند در آن به کار رفته است . روی ستون ها نقاشی شده و هنوز هم بخشی از آن نقش ها روی ستونها دیده می شود . در طرفین ایوان در طبقه زیرین ایوانی است و بعد ازآن اتاقی و در طبقه بالا دو گوشواره ساخته شده است . در جلو ایوان صفه ای قرار دارد که حوضی بزرگ در آن ساخته اند و سابقا از آب رکن آباد پر می شده است . در جلو صفه محوطه ای است که هفت قبر در آن قرار دارد و کریم خان زند روی هر یک از آنها سنگی بزرگ نصب کرده است . در جنوب آن نیز نارنجستانی خرم و باصفا قرار دارد . به مناسبت وجود این هفت قبر است که آنجا را (هفت تنان ) یا(هفت تن) نامیده اند .