• a

مسیریاب:

از اینجا     یا ازتا شهر کوه گر
ایران - استان فارس - مرودشت - شمال شهرستان مرودشت
ایران - استان فارس - مرودشت

کوه گر

کوه گر
نوع محل: طبیعی
کشور: ایران
استان: فارس
شهر: مرودشت
آدرس: ایران - فارس - مرودشت - شمال شهرستان مرودشت
این کوه در شمال شهرستان مرودشت قرار گرفته و 3109 متر ارتفاع دارد . جهت عمومی کوههای این شهرستان نیز مطابق با جهت عمومی زاگرس (شمال غربی – جنوب شرقی ) می باشد