• a

مسیریاب:

از اینجا     یا ازتا شهر مرودشت
ایران - استان فارس - مرودشت
ایران - استان فارس - مرودشت

مرودشت

یکی از شهر های کشور ایرانواقع در استان فارس

معرفی شهر مرودشت

کاوش‌های علمی و گمانه‌زنی‌هایی که در تپه‌های مختلف جلگه مرودشت انجام گرفته است نشان می‌دهد که هزاران سال پیش از آنکه داریوش کبیر،‌ تپه سنگی را بر دامان کوه رحمت برای احداث کاخ‌های بزرگ خود انتخاب کند، اقوامی متمدن در دشت وسیع آن می‌زیسته‌اند. آثار برجای مانده از قبیل ظروف سفالی منقوش یا ساده و اسباب و وسائل زندگی آن دوره مؤید این نکته‌اند.
ویرانه‌های استخر و تخت جمشید در مرودشت، بخشی از تاریخ این شهر را به نمایش می‌گذارند. آثار تاریخی باقی مانده از این شهرستان علاوه بر آثاری از دوران هخامنشی، دوره‌های اسلامی را هم در بر‌می‌گیرد.