• a

مسیریاب:

از اینجا     یا ازتا شهر بازار سرتپوله سنندج
ایران - استان کردستان - سنندج - سنندج - در محله ای به همین نام
ایران - استان کردستان - سنندج

بازار سرتپوله سنندج

بازار سرتپوله سنندج
نوع محل: تاریخی
کشور: ایران
استان: کردستان
شهر: سنندج
آدرس: ایران - کردستان - سنندج - سنندج - در محله ای به همین نام
یکی از بازارهای شهر سنندج به نام بازار (سرتپوله) در محله ای به همین نام واقع است . این بازار از خیابان شهدا آغاز و به ابتدای بازار مستطیل شکل قدیمی متصل می شود . بازار سرتپوله در مسیر راه قدیمی مریوان و سقز به کردستان عراق که هنوز بقایای آن موجود است . شکل گرفته و در گذشته در مسیر راه کاروان رو برای رسیدن به بازار اصلی سنندج قرار داشت .
گذر اصلی بازار فاقد سقف و دارای حجره ها و مغازه هایی از حرفه های مختلف است . اگر چه امروزه این بازار از رونق گذشته برخوردار نیست ولی همچنان به حیات خود ادامه می دهد .