• a

مسیریاب:

از اینجا     یا ازتا شهر سنندج
ایران - استان کردستان - سنندج
ایران - استان کردستان - سنندج

سنندج

شهر سنندج
پبش شماره: 0871
ارتفاع از سطح دریا: 1,480

یکی از شهر های کشور ایرانواقع در استان کردستان

معرفی شهر سنندج

به استناد گفته مورخین، قلعه سنه دژ (سنندج) را سلیمان خان اردلان والی کردستان در زمان شاه صفی (1038-1052 ه.ق) آباد ساخت و کلمه ”غم‌ها“ را که به حساب ابجد 1046 می‌شود ماده تاریخ آن قرار داد. هیچیک از جغرافی نویسان اسلامی، این شهر را به این اسم در آثار خود ذکر نکرده‌اند.در گذشته به جای شهر سنندج فعلی شهری به نام ”سیر“ وجود داشت که این کلمه در فارسی به معنای ”سی سر“ است. مجاور سی‌سر، محلی بود به نام صدخانیه (صد خانه) که احتمالاً به مرور زمان این نام به ”سنه“ تغییر یافته است. سنندج مدت چهار قرن تحت حکومت حکام مورثی خاندان اردلان بود که نسبت خود را به ساسانیان می‌رسانیدند.در جنگ‌های دولت‌های ایران و عثمانی در دوره صفویه، این خاندان گاه جانب ایران را می‌گرفتند و زمانی از عثمانی طرفداری می‌کردند. کریم خان زند در سال 1146ه.ق سنندج را ویران کرد و پس از یک دوره هرج و مرج، خسرو خان اردلان در سنندج مستقر شد. آغا محمدخان قاجار به پاس خدمات وی سنقر را نیز ضمیمه قلمرو حکومتی او کرد. از سال 1214 تا 1240 ه.ق امان‌الله خان پسر خسروخان در سنندج حکومت کرد که در این مدت اصلاحات زیادی برای آبادانی و عمران شهر سنندج به عمل آمد. در حکومت رضا قلی خان اردلان بین اعضای این خاندان اختلافاتی به وجود آمد و پس از یک سلسله کشمکش‌ها، سرانجام امان الله خان برادر رضا قلی خان به حکومت رسید و در حقیقت این شخص آخرین والی موروثی سنندج بود که از سال 1265 تا 1284 ه.ق حکومت کرد.در سال 1284ه.ق دولت مرکزی، حاج میرزا معتمدالدوله عموی ناصرالدین شاه را به حکومت کردستان منصوب کرد که تا سال 1291 ه.ق در آنجا حکمرانی می‌کرد.در حال حاضر سنندج مرکز استان است و یکی از شهرهای زیبای استان کردستان و غرب کشور محسوب می‌شود.

جاذبه های تفرحی سنندج

پارك جنگلي آبيدر